Факультет економіки та управління | УРОЧИСТЕ ЗАКРИТТЯ II ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ»
347934
post-template-default,single,single-post,postid-347934,single-format-standard,eltd-cpt-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-1.7, vertical_menu_with_scroll,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

УРОЧИСТЕ ЗАКРИТТЯ II ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ»

5 травня 2017 року відбулося підведення підсумків, нагородження учасників та урочисте закриття II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування», яка проходила у ТНЕУ на базі факультету економіки та управління.

Переможців II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» привітали проректор з наукової роботи ТНЕУ, д.е.н., професор Зеновій-Михайло Васильович Задорожний, а також голова журі, завідувач кафедри менеджменту та публічного управління ТНЕУ, д.е.н., професор Михайло Михайлович Шкільняк.

За результатами участі студентів (магістрів) в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» нагороджено 22 учасники, зокрема:

– диплом I ступеня та золоту медаль отримав:

Воронець Дмитро Олександрович, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»;

– дипломи II ступеня та срібні медалі отримали:

Дардалевич Валентина Вікторівна, Житомирський державний технологічний університет;

Романчик Марія Вікторівна, Миколаївський національний аграрний університет;

– дипломи III ступеня та бронзові медалі отримали:

Коверняга Анастасія Олександрівна, Тернопільський національний економічний університет;

Поповиченко Олександр Геннадійович, Донецький національний університет ім. Василя Стуса;

Кисельова Інна Юріївна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

Цибульняк Олександра Сергіївна, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова;

– грамоти IV ступеня отримали:

Кравцов Давид Миколайович, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця;

Павленко-Дідур Кристина Сергіївна, Одеський державний аграрний університет;

Полегенька Юлія Василівна, Київський університет ім. Бориса Грінченка;

Іванчик Ростислава Олегівна, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет;

Жарська Вероніка Василівна, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;

– грамоти V ступеня отримали:

Патлах Валентина Сергіївна, Миколаївський національний аграрний університет;

Король Олена Ігорівна, Національний університет водного господарства та природокористування;

Савдун Юлія Володимирівна, Національний лісотехнічний університет України;

Фозекош Михайло Лайошович, Мукачівський державний університет;

Суржик Дарина Володимирівна, Сумський державний університет;

– грамоти VI ступеня отримали:

Ковтун Олена Сергіївна, Національний університет харчових технологій;

Мозальова Марія Владиславівна, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;

Копа Аліна Володимирівна, Київський національний університет технологій та дизайну;

Квітчата Світлана Олександрівна, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;

Демиденко Роман Костянтинович, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка.

За результатами участі студентів (бакалаврів) в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» нагороджено 23 учасники, зокрема:

– диплом I ступеня та золоту медаль отримала:

Городецька Тетяна Ігорівна, Тернопільський національний економічний університет;

– диплом II ступеня та срібні медалі отримали:

Косюга Аліна Валентинівна, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця;

Тімченко Ірина Сергіївна, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;

Дяченко Аліна Вікторівна, Полтавська державна аграрна академія;

– дипломи III ступеня та бронзові медалі отримали:

Хохлова Катерина Олегівна, Одеський національний економічний університет;

Заболотна Анастасія Василівна, Подільський державний аграрно-технічний університет;

Мурин Софія Петрівна, Львівський національний аграрний університет;

Козицька Аліна Олексіївна, Маріупольський державний університет;

– грамоти IV ступеня отримали:

Жураківська Катерина Анатоліївна, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова;

Капліна Євгенія Олегівна, Херсонський державний університет;

Кердяк Тетяна Степанівна, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;

Семенова Маргарита Романівна, ДВНЗ «Запорізький національний університет»;

Пустовар Наталія Юріївна, Сумський державний університет;

– грамоти V ступеня отримали:

Копил Олексій Миколайович, Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка;

Черкіс Соломія Тарасівна, Національний університет «Львівська політехніка»;

Паливода Віта Ігорівна, Сумський національний аграрний університет;

Захарчук Микола Олександрович, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ;

Сапєгов Вячеслав Сергійович, Білоцерківський національний аграрний університет;

– грамоти VI ступеня отримали:

Павлів Василина Петрівна, Національний лісотехнічний університет України;

Анталовська Олена Василівна, Мукачівський державний університет;

Кузь Анастасія Олександрівна, Дніпровський національний університет ім. О. Гончара;

Дяденко Євгеній Володимирович, Білоцерківський національний аграрний університет;

Мандзюк Наталія Костянтинівна , Київська державна академія водного транспорту;

Також окремих учасників Олімпіади нагороджено грамотами у таких номінаціях:

– аналітичний підхід:

Бойко Василь Ігорович, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка;

Турлай Василина Михайлівна, Київський національний торговельно-економічний університет;

– творчі здібності:

Решітко Назар Іванович, Чернігівський національний технологічний університет;

Шаповалова Вікторія Анатоліївна, Сумський національний аграрний університет;

Креативність:

Войтова Тетяна Олександрівна, Одеський державний аграрний університет;

Макаров Максим Леонідович, Херсонський національний технічний університет;

– наукове мислення:

Сава Юлія Миколаївна, Університет митної справи та фінансів;

Левицький Микола Миколайович, Львівський національний університет ім. Івана Франка;

– інноваційність:

Лупійчук Олексій Ігорович, Вищий навчальний заклад «Київський університет ринкових відносин»;

Кравченя Ірина Вікторівна, Луцький національний технічний університет.

Переможців Олімпіади нагороджував проректор з наукової роботи ТНЕУ, д.е.н., професор Зеновій Васильович Задорожний, а усі присутні у залі вітали їх гучними оплесками.

Сертифікати учасника II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування», отримали усі студенти, які зареєструвалися у день проведення наукового заходу.

Подяки за активну роботу у складі журі, апеляційної та мандатної комісій Олімпіади отримали:

– заступник голови журі:

Жилінська Оксана Іванівна д.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київського національного університету ім. Тараса Шевченка;

– члени журі:

Андрушків Богдан Миколайович – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту у виробничій сфері Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя; Бутко Микола Петрович – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та державної служби Чернігівського національного технологічного університету; Маркіна Ірина Анатоліївна– д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії; Ситник Людмила Степанівна – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту Донецького національного університету імені Василя Стуса; Соболь Сергій Миколайович – к.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана; Тарасюк Галина Миколаївна – д.е.н., професор, завідувачу кафедри менеджменту організацій і адміністрування Житомирського державного технологічного університету; Ткач Олегу Володимирович – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту і маркетингу Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, Карий Олег Ігорович, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту організацій Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту національного університету «Львівська політехніка»;

– члени апеляційної комісії:

Павліха Наталія Володимирівна – д.е.н, професор, завідувач кафедри  міжнародних економічних відносин та управління проектами Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки; Омельченко Володимир Якович д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту Маріупольського державного університету;

– секретар мандатної комісії:

Миколайчук Ірина Павлівна – к.е.н., доцент кафедри менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету.

Слова вдячності ректору та керівництву ТНЕУ, оргкомітету, членам журі, апеляційної та мандатної комісій, учасникам Олімпіади та гостям заходу висловила член журі Жилінська Оксана Іванівна д.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Справжньою окрасою заходу стали виступи талановитих й обдарованих учасників творчих колективів ТНЕУ.

Також у цей день учасники Олімпіади, супроводжуючі особи та члени журі, апеляційної і мандатної комісії відвідали музей історії ТНЕУ.

Переможцям II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» та усім учасникам щиро бажаємо розвитку і наснаги, сил досягати своєї мети, отримувати моральне задоволення від навчання і своєї наукової праці, упевненості в собі, продовжувати вчитися і самовдосконалюватися та непохитної віри у свій успіх та свою велику мету!

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.