Факультет економіки та управління | Кафедра менеджменту та публічного управління
347742
page-template-default,page,page-id-347742,eltd-cpt-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-1.7, vertical_menu_with_scroll,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Кафедра менеджменту та публічного управління

Факультет економіки та управління

Михайло Михайлович ШКІЛЬНЯК

Службовий телефон: +38 (0352) 47 50 50* 13-315

Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Почесне звання: Заслужений економіст України

Державний службовець 3 рангу

Дисципліни:

1. Корпоративне управління.

2. Публічна служба.

3. Державне управління.

Коло наукових інтересів: проблеми управління об’єктами державної та комунальної власності. Концепції та моделі корпоративного управління.

Кафедра менеджменту та публічного управління

Місією кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців для органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій різних форм власності, здатних забезпечувати їх довготривалий розвиток у конкурентному середовищі.

Засобом реалізації місії є:

– висококваліфікований викладацький персонал;
– сучасні методи навчання із використанням комп’ютерної та мультимедійної техніки;
– партнерські відносини із органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями різних форм власності;
– адаптивні до вимого зовнішнього середовища навчальні програми;
– консультаційні  послуги для бізнес-структур;
– зарубіжні програми стажування  професорсько-викладацького складу та слухачів магістратури.
Кафедру очолює доктор економічних наук, професор Шкільняк Михайло Михайлович. Сьогодні на кафедрі менеджменту та публічного управління працює  31 науково-педагогічний працівник, з яких – 5 докторів економічних наук, 2 доктори наук з державного управління 19 кандидатів економічних наук, 1 кандидат наук з державного управління та 3 викладачів.
Цілі підготовки фахівців

Формування сучасного типу економічного мислення, підвищення спроможності до  своєчасного реагування на  ендогенні та екзогенні виклики, наукового, експертного, інформаційно-аналітичного, організаційного  супроводу реалізації управлінських рішень, забезпечення посадової мобільності, фаховості  в управлінні національною економікою на макроекономічному, макроструктурному, мезоекономічному, локальному та мікрорівнях.

Особливості підготовки фахівців

Поєднання кращого національного та світового досвіду  у формуванні професійних знань та вмінь в сфері управління національною економікою, менеджменту підприємницької діяльності, адміністративного менеджменту, набуття знань та вмінь у використанні регулятивного інструментарію  для корекції економічних інтересів, забезпечення збалансованого розвитку інституційних секторів національної економіки.

Конкурентні переваги
 • ґрунтовне економічне мислення;
 • володіння механізмами реалізації  основних видів економічної політики;
 • володіння технологіями мікро- та макроекономічного аналізу;
 • висока результативність та якість надання публічних послуг в сфері економічної політики;
 • повніше врахування в управлінських рішеннях комплексних потреб і інтересів  суспільства;
 • володіння технологіями менеджменту та логістики виробничих, комерційних, некомерційних установ та організацій, здатних забезпечувати стійку та довготривалу конкурентну перевагу у динамічному середовищі;
 • використання ефективних технологій адміністрування та інноваційних методів управління;
Можливості підготовки
 • отримати ґрунтовні знання в сфері управління національною економікою, забезпечення  її збалансованого розвитку;
 • набути фахові вміння оцінювати структуру економічного потенціалу;  аналізувати інституційну структуру національної економіки; розраховувати інтегральні показники функціонування національної економіки та її інституційних секторів; використовувати технології реалізації інструментарію економічної політики в національній економіці;
 • підвищити експертний потенціал в питаннях вироблення та реалізації важелів управління національною економікою її структурного оздоровлення;
 • активізувати посадову мобільність в розробці пропозицій до нормопроектних актів, які стосуються модернізації економічної політики держави;
 • сформувати сучасний креативний тип економічного мислення у виявленні та нівелюванні проблем функціонування національної економіки на мегаекономічному, макроекономічному, макроструктурному, регіональному, локальному рівнях;
 • брати активну участь у семінарах, круглих столах, міжнародних конференціях з проблем  менеджменту та  управління  національною економікою.

Кафедра менеджменту та публічного управління є випусковою і здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, магістр.

Наші переваги
 • інтенсивне використання інформаційних технологій у навчальному процесі;
 • застосування заочно-дистанційної та екстернатної форм навчання;
 • прикладна спрямованість навчання;
 • індивідуалізація навчального процесу;
 • можливість поглиблювати та оновлювати знання, отримати в стислі терміни нову кваліфікацію та професію;
 • орієнтація на актуальні та перспективні сфери трудової діяльності згідно з попитом на ринку праці;
 • закордонне стажування слухачів магістратури.