Факультет економіки та управління | Кафедра економіки та економічної теорії
347739
page-template-default,page,page-id-347739,eltd-cpt-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-1.7, vertical_menu_with_scroll,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Кафедра економіки та економічної теорії

Факультет економіки та управління

Козюк Віктор Валерійович

Посада: завідувач кафедри економіки та економічної теорії
Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор
Академік Академії економічних наук України

Дисципліни:
Глобальна макро- та мікроекономіка, Глобальна макрофінансова економіка, Аналіз макрополітики.
 Коло наукових інтересів: проблеми монетарної політики, функціонування валютних союзів та резервних валют, трансформації макроекономічної політики в глобальних умовах, розвитку глобалізації.

Контакти:
Адреса: вул. Майдан Перемоги, 3, м. Тернопіль
Кабінет 3204
Телефон: 47-50-50*13-303

Е-mail: viktorkoziuk@wunu.edu.ua
1554402969_victor20koziuk
Кафедра економіки та економічної теорії

Кафедру створено у 1971 році для підготовки фахівців зі спеціальності «Планування промисловості». У липні 1991 року перейменовано на кафедру економіки підприємств і корпорацій. Кафедра здійснює підготовку фахівців за двома спеціальностями: «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Економіка підприємства”.
Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 24 чол., з них 1 доктор економічних наук, 23 кандидати економічних наук (з яких 2 докторанти).

Кафедра економіки підприємств і корпорацій є фундаментальною, оскільки забезпечує в університеті викладання курсу «Економіка підприємства» для студентів усіх спеціальностей і форм навчання.

Колектив кафедри економіки та економічної теорії ЗУНУ здійснює підготовку фахівців за такими освітніми програмами:

–        Економіка та управління бізнесом (ОПП першого бакалаврського рівня вищої освіти);

–        Економіка та управління підприємством (ОПП другого магістерського рівня вищої освіти);

–        Аналітична економіка (ОНП другого магістерського рівня вищої освіти).

 

Упродовж навчання, окрім загальних дисциплін, студенти вивчають такі дисципліни професійного спрямування: Мікроекономіка; Макроекономіка; Історія економічних вчень; Економіка галузевих ринків; Економіка та управління бізнесом ; Стратегічний аналіз галузі; Глобальна макро- та мікроекономіка; Глобальна макрофінансова економіка; Інституціональна економіка; Аналіз макрополітики.

 

Після завершення навчання на кафедрі випускники можуть обіймати такі посади: керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники (головний економіст, директор з економіки, фінансовий директор); керівники проектів та програм; керівники малих підприємств без апарату управління (керівник малого підприємства в промисловості, будівництві, оптовій та роздрібній торгівлі, на транспорті та зв’язку, в комерційному, побутовому обслуговуванні тощо); менеджери (управителі) з права, бухгалтерського обліку, досліджень ринку, вивчення суспільної думки, консультацій з питань комерційної діяльності та управління: (менеджер (управитель) з дослідження ринку; менеджер (управитель) з питань комерційної діяльності та управління); менеджери (управителі) в інших видах економічної діяльності: (менеджер (управитель) із соціальної та корпоративної відповідальності); викладачі (асистент, викладач навчального закладу); професіонали в сфері державної служби, аудиту, бухгалтерського обліку, праці та зайнятості, маркетингу, ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва та інтелектуальної власності (професіонали, зайняті роботою з цінними паперами; професіонали у сфері біржової діяльності); професіонали в галузі економіки (економіст,  економіст з матеріально-технічного забезпечення, економіст з аналізу господарської діяльності, економіст з міжнародної торгівлі,  економіст з планування, економіст з фінансової роботи, економіст із збуту, економіст із ціноутворення, аналітик (банківська діяльність), аналітик з інвестицій, аналітик з кредитування, фінансовий аналітик, економічний радник, консультант з економічних питань).

 

Кафедра активно співпрацює з такими установами й організаціями: Департамент економічного розвитку і торгівлі Тернопільської ОДА; Установа «Агенція регіонального розвитку в Тернопільській області; ТОВ «Пивоварня «Опілля»»; ТзОВ «АЛЬТ-СТАРТ»; ПАТ «Тернопільміськгаз» та ін., де студенти також мають можливість набувати практичного досвіду, брати участь у стажуваннях, навчальних практиках, працевлаштуватися.

 

Кафедра реалізує міжнародну співпрацю із зарубіжними партнерами: Вищою школою економіки та інновацій (WSEI) (м. Люблін, Республіка Польща), де студенти мають можливість стажуватися у рамках програм обміну.

Міжнародна співпраця

У межах підписаних договорів про співпрацю ТНЕУ та низки європейських університетів студенти та працівники кафедри можуть долучатися до реалізації міжнародних проектів, конференцій, семінарів, тренінгів тощо. Щорічно студенти є учасниками міжнародних проектів лінгвістичного спрямування («Літня школа – Україна», «Зимова школа – Україна»),  реалізованих спільно з Вроцлавським економічним університетом. Учасники проектів можуть підвищити рівень володіння англійською та польською мовами, що покращує рівень їхньої конкурентоспроможності як майбутніх фахівців на ринку праці.

Випускники кафедри можуть працювати на посадах керівників підприємств, установ та організацій, виробничих та функціональних підрозділів промислових підприємств; провідних спеціалістів та менеджерів економічних служб підприємств, науково-дослідних і проектно-конструкторських організацій усіх форм власності та галузей національної економіки; економістів підприємств з договірних та претензійних робіт, планування; радниками з економічних питань.

Напрямки наукових досліджень кафедри
– забезпечення ефективності виробничого процесу та конкурентоспроможності підприємств і підприємницьких структур;
– управління виробничим потенціалом промислових підприємств;
забезпечення ефективності у торгівлі та біржовій діяльності;
– управління інноваційно-інвестиційними процесами у підприємництві;
– планування, прогнозування та забезпечення стійкого розвитку підприємств та підприємницьких структур різних галузей економіки;
– формування організаційно-економічного механізму реалізації стратегічних змін на промислових підприємствах;
– шляхи оптимізації та забезпечення ефективності бізнес-процесів промислових підприємств і підприємницьких структур;
– формування системи антикризового управління промисловими підприємствами.
       Викладачі кафедри щорічно публікують монографії, наукові статті, підручники, навчальні посібники, беруть участь у наукових конференціях різного рівня, проходять стажування в провідних закладах вищої освіти України та інших держав. Кафедра є співорганізатором міжнародних конференцій.
Професорсько-викладацький колектив

Гринчуцький Валерій Іванович

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
 
Контакти: 

E-mail: v.hrynchutskyi@wunu.edu.ua 
Tелефон: 13-304
Кабінет: 3401

 

Методологія наукових досліджень, Корпоративне управління
стратегії виходу вітчизняних підприємств на міжнародні ринки; сучасні економічні теорії; проблеми корпоративного управління у вітчизняних корпораціях.

Гайда Юрій Іванович

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання: професор
Контакти:
Е-mail: yu.hayda@wunu.edu.ua
Телефон: 47-50-50*13-304
Кабінет: 3401
Дисципліни
Мікроекономіка, Проектний аналіз, Екологічний менеджмент на підприємстві
Коло наукових інтересів
екологічні проблеми держави добробуту; сталий розвиток; еколого-економічні проблеми лісового господарства

Длугопольський Олександр Володимирович

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Контакти:
Е-mail: o.dluhopolskyi@wunu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47-50-50*13304
Кабінет: 3401

Суспільний вибір, політичні режими та економічний розвиток, Економіка публічного сектору, Аналіз політики, Макро- та мікроекономічний аналіз
публічний сектор економіки; соціальна політика; суспільний вибір; макроекономічні проблеми

Заклекта Ольга Іванівна

Посада: доцент
Науковий ступінь:кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail:  o.zaklekta@wunu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47-50-50*13304
Кабінет: 3403


Макроекономіка
проблеми макроекономічної політики

Білан Оксана Степанівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:

E-mail: o.bilan@wunu.edu.ua
Tелефон: +38 0352 47-50-50*13304
Кабінет: 3403


Конкурентоспроможність підприємства, Управління вартістю компанії, Соціальна відповідальність
проблеми підвищення конкурентоспроможності вітчизняних  підприємств; управління вартістю компанії в умовах економічної нестабільності; корпоративна соціальна відповідальність

Карп Ірина Миколаївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцентКонтакти:
Е-mail: i.karp@wunu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47-50-50*13304
Кабінет: 3403


Мікроекономіка, Теорія управління безпекою у бізнес-середовищі та соціальних мережах, Аналіз бізнес-моделей та ринкової поведінки
мікроекономічний аналіз, стан продовольчих ринків та продовольчої безпеки, інвайронменталізм

Галько Людмила Романівна

Посада: доцент, секретар вченої ради факультету
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:Контакти:
E-mail: l.halko@wunu.edu.ua
Tелефон: +38 0352 47-50-50*13304
Кабінет: 3403


Інвестиційна діяльність, Управління проектами, Управління ланцюгами доданої вартості
економічна стійкість підприємства; управління інвестиційною діяльністю; інвестиційне проектування

Лотиш Оксана Ярославівна

Посада: доцент
Науковий ступінь:кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail: o.lotysh@wunu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47-50-50*13304
Кабінет: 3403


Стратегічний аналіз галузі, Мікроекономічний аналіз, Мікроекономіка
стратегічний аналіз ринків (стратегічна сегментація, оцінка привабливості ринку); мікроекономічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання

Фаріон Михайлина Михайлівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail: m.farion@wunu.edu.ua

Телефон: +38 0352 47-50-50*13304
Кабінет: 3403

Історія економічних вчень, Економічна теорія
бюджет та проблема фіскальної відповідальності за макрофінансову стабільність;  фіскальна децентралізація та просторові асиметрії в глобальній економіці

Шиманська Оксана Петрівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцентКонтакти:
Е-mail: o.shymanska@wunu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47-50-50*13304
Кабінет: 3403


Інституціональна економіка, Глобальна макро- та мікроекономіка, Аналіз макрополітики, Історія економічних вчень
проблеми економічної політики, формування якісних інститутів, сучасні тренди глобальної макро- та мікроекономіки, еволюція економічних вчень

Навольська Наталія Володимирівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Контакти:
E-mail: n.navolska@wunu.edu.ua
Tелефон: +38 0352 47-50-50*13304
Кабінет: 3403


Поведінка фірми, Економіка інноваційних стратегій, Інтелектуальний бізнес
проблеми підвищення ефективності діяльності підприємств

Возьний Казимир Зіновійович

Посада: доцент, проректор з науково-педагогічної роботи
(інноваційний розвиток та інформаційна діяльність)
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцентКонтакти:
Е-mail: k.voznyi@wunu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47-50-50*13304
Кабінет: 3403

Макроекономіка
історія економічної думки, проблеми економічного зростання

Костецька Наталія Іванівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцентКонтакти: 
E-mail: n.i.kostetska@wunu.edu.ua
Tелефон: +38 0352 47-50-50*13304
Кабінет: 3403

Планування і контроль на підприємстві
планування діяльності підприємства

Куц Людмила Леонтіївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцентКонтакти:
E-mail: l.kuts@wunu.edu.ua
Tелефон: +38 0352 47-50-50*13304
Кабінет: 3403

Економіка галузевих ринків, Мікроекономіка, Потенціал і розвиток підприємства, Корпоративне управління
інвестиційно-інноваційний процес, краудфандинг, стратегічна стійкість підприємства

Ляхович Лариса Андріївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцентКонтакти:
E-mail: l.liakhovych@wunu.edu.ua
Tелефон: +38 0352 47-50-50*13304
Кабінет: 3403

Управління стратегічними змінами в компаніях, Економіка підприємства, Стратегічне і економічне управління підприємством
стратегічне управління підприємствами; управління змінами на підприємстві

Івашук Юрій Петрович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:Контакти:
Е-mail: yu.ivashuk@wunu.edu.ua 
Телефон: +38 0352 47-50-50*13304
Кабінет: 3403

Економічні механізми та теорія контрактів, Поведінкова економіка та ухвалення рішень, Стратегічний аналіз галузі (англ. мовою)
поведінкова економіка та ухвалення рішень; економічні режими та механізми

Чирак Ірина Миколаївна

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:Контакти:
Е-mail:  i.chyrak@wunu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47-50-50*13304
Кабінет: 3403

Історія економічних вчень (англ. мовою), Мікроекономіка (англ. мовою), Аналіз та прогнозування макро- та мікрофінансових змінних
фінансова нестабільність; монетарна політика; мережева економіка; економіка соціальних медіа

Вірковська Анастасія Андріївна

Посада: викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:Контакти:
Е-mail:  a.virkovska@wunu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47-50-50*13304
Кабінет: 3403

Макроекономіка (англ. мовою), Глобальна макро- та мікроекономіка (англ. мовою), Методологія наукових досліджень (англ. мовою)
глобальна торгівля, зовнішньоторговельні інтереси країн, екологізація економіки

Блажко Софія Ярославівна

Посада: старший лаборант
Контакти: 
E-mail: kaf_et@wunu.edu.ua
Tелефон: +38 0352 47-50-50*13304
Кабінет: 3403
Адреса: вул. Майдан Перемоги, 3, м. Тернопіль

Жук Віра Романівна

Посада: лаборант

Контакти:

Tелефон: +38 0352 47-50-50*13304
Кабінет: 3403
Адреса: вул. Майдан Перемоги, 3, м. Тернопіль