Факультет економіки та управління | Історія факультету
342647
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-342647,eltd-cpt-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-1.7, vertical_menu_with_scroll,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

Історія факультету економіки та управління має глибоке коріння, яке сягає у витоки літопису Тернопільського національного економічного університету

Попередником факультету економіки та управління був планово-економічний факультет, утворений в Тернопільському фінансово-економічному інституті 1 вересня 1973 р. (декан – Іван  Васильович Войчишин) у складі чотирьох випускових кафедр:

 • обліку в сільському господарстві, яка готувала фахівців зі спеціальності «облік в сільському господарстві»;
  • економіки промисловості, яка готувала фахівців зі спеціальності «планування промисловості»;
  • планування народного господарства, яка готувала фахівців зі спеціальності «планування народного господарства»;
  • економіки сільського господарства, яка готувала фахівців зі спеціальності «планування сільського господарства».

Власне, зі студентів II курсу фінансового та обліково-економічного факультетів було сформовано три групи, які завершували навчання вже на новоствореному планово-економічному факультеті.Так, в 1988 році в результаті реорганізації  планово-економічного факультету створено факультет економічного і соціального планування та аграрно-економічний факультет. У цей час здійснювалася підготовка студентів за такими спеціальностями:

 • економіка і управління виробництвом;
 • економіка і планування науково-технічного розвитку;
 • економіка і соціологія праці;
 • планування народного господарства.

До складу факультету економічного і соціального планування в 1988 році входили наступні кафедри:

 • економіки промисловості;
 • планування народного господарства;
 • територіальної організації продуктивних сил і управління трудовими ресурсами;
 • господарського механізму.

У  1991 році факультет економічного  і соціального планування перетворено у факультет економічного і соціального розвитку.  Наступного року його перейменовано на факультет економіки і управління (наказ №136 від 18.08.1992 р.).У 1993 році на факультеті започатковано підготовку студентів за спеціальностями:

 • управління трудовими ресурсами;
 • правове регулювання економіки.

На базі спеціальності «Автоматизовані системи управління» факультету економіки і управління в 1994 році утворено факультет комп’ютерних інформаційних технологій.

Сам же факультет економіки і управління в 1995 р. перетворено в інститут економіки і управління в складі п’ятьох  кафедр:

 • економіки підприємств і корпорацій;
 • прогнозування і державного регулювання економіки;
 • територіальної організації продуктивних сил та управління трудовими ресурсами;
 • економіки та соціології праці;
 • міжнародного та господарського права.

У цей час здійснювалася підготовка студентів за такими спеціальностями:

 • економіка підприємства.
 • управління трудовими ресурсами;
 • адміністративний менеджмент;
 • економіко правове регулювання.

У 1997 році в інституті економіки і управління створено юридичний факультет, а сам інститут перейменовано на інститут економіки, управління та права. На юридичному факультеті було створено кафедру історії та терії держави і права.

В 1998 році  – у зв’язку з утворенням юридичного інституту, інститут економіки управління та права перейменовано в інститут економіки і управління.

В 2003 році в інституті економіки і управління було реорганізовано кафедру економіки та соціології праці в кафедру соціальної роботи та відкрито випускову спеціальність:соціальна робота.

В 2003 році до підпорядкування   інституту економіки і управління увійшла кафедра українознавства.

У 2005 році  на базі інституту економіки і управління  створено факультет економіки та управління.

В структурі факультету економіки та управління в 2005 році з кафедри українознавства виокремлено кафедру  документознавства та інформаційної діяльності та відкрито випускову спеціальність:

 • документознавство та інформаційна діяльність.

На факультеті  у цей період навчається понад 800 студентів денної і понад 1200 студентів заочної форми навчання.

У 2005 році  факультет економіки та управління здійснює ступеневу підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр” (базова вища освіта), “спеціаліст”, “магістр” (повна вища освіта) за наступними напрямами та спеціальностями:

 • напрям 0501 “Економіка і підприємництво”;

– спеціальність  050107 “Економіка підприємства” професійні спрямування “Економіка промислових підприємств” (програми підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра);

-спеціальність 050109 “Управління персоналом і економіка праці” (програми підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра);

 • напрям 0502 “Менеджмент”;

– спеціальність 050201  “Менеджмент організацій” професійні спрямування “Менеджмент державних установ і організацій”, “Менеджмент організацій сфери послуг” (програми підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра);

 •  напрям 0402 “Соціологія”;

– спеціальність 040202 “Соціальна робота” (програми підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра);

– спеціальність 040200 “Соціологія” (програма підготовки бакалавра);

 • напрям 0201 “Культура”;

– спеціальність 020100 “Документознавство та інформаційна діяльність”професійне спрямування  “Документознавець, менеджер органів державної влади та управління ” (програма підготовки бакалавра);

 • специфічні категорії;

– спеціальність “Адміністративний менеджмент” (програма підготовки магістра).

У 2005 році в складі факультету функціонують сім кафедр: кафедра економіки підприємств і корпорацій – завідувач кафедри д.е.н.,  професор Гринчуцький Валерій Іванович, кафедра управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил – завідувач кафедри, професор Качан Євген Петрович, кафедра державного і муніципального управління – завідувач кафедри, д.е.н., професор Мельник Алла Федорівна, кафедра соціальної роботи – завідувач кафедри, д.психол.н., професор Фурман Анатолій Васильович, кафедра документознавства та інформаційної діяльності – завідувач кафедри, к.і.н., доцент Дацків Ігор Богданович, кафедра українознавства – завідувач кафедри, к.і.н., доцент Лазарович Микола Васильович, кафедра іноземних мов для обліково-економічних спеціальностей – завідувач кафедри, доцент  к. ф. н., Крайняк  Людмила Костянтинівна.

Від початку створення  факультету економіки та управління його очолювали:

Войчишин Іван Васильович – доцент кафедри економіки, організації та планування сільськогосподарського виробництва, заслужений працівник народної освіти України (з 1973 по 1974 рік);

Сгібнєв Анатолій Павлович – доцент кафедри економіки, організації та планування сільськогосподарського виробництва  (з 1974 по 1988 рік);

Тибінь Анатолій Михайлович –  викладач кафедри господарського механізму (1988 р.);

Сербін Сергій Михайлович – доцент кафедри господарського механізму (з 1988 по 1991 рік);

Журавель Григорій Павлович – доцент кафедри бухобліку в промисловості (з 1991 по 1993 рік);

Федорович Роман Володимирович –  кандидат економічних наук, професор кафедри економічного аналізу (з 1993 по 2004 рік);

Качан Євген Петрович – кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри управління персоналом і регіональної економіки, заслужений працівник народної освіти України, відмінник народної освіти України, академік Академії економічних наук України  (з 2004 по 2013 рік).

Навчально-виховна робота із студентами факультету була  організована під керівництвом заступників декана з денної форми навчання: Тибіня Анатолія Михайловича – викладача кафедри господарського механізму; Фаріона Ярослава Мироновича – кандидата економічних наук, доцента кафедри державного страхування і фінансів галузей народного господарства;  Харіва Петра Степановича – кандидата економічних наук, доцента кафедри економіки підприємств і корпорацій; Левенця Петра Володимировича – провідного викладача кафедри спорту; Островерхова Віктора Михайловича – кандидата економічних наук, доцента кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил; Шушпанова Дмитра Георгійовича – кандидата економічних наук, доцента кафедри управління персоналом і регіональної економіки; Коцура Андрія Семеновича – кандидата економічних наук, доцента кафедри управління персоналом і регіональної економіки.

Навчально-організаційну  роботу на факультеті  здійснювали : Бородач Ірина Степанівна; Балій Марія Григорівна; Грабовецька Лілія Василівна; Музика Галина Михайлівна; Романів Любов Миколаївна.

З 2013 року факультет очолює кандидат економічних наук, доцент кафедри управління персоналом і регіональної економіки – Островерхов Віктор Михайлович. У 1997 році закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю “Управління трудовими ресурсами”.З 1999 по 2002 рік навчався в стаціонарній аспірантурі при кафедрі управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТНЕУ за спеціальністю “Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика”.

У 2003 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Сільський ринок праці в умовах трансформації економіки України” на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.154.01 Інституту регіональних досліджень НАН України (м. Львів).

З 2004 по 2010 рік – заступник декана факультету економіки та управління по заочній формі навчання.

З 2006 року – доцент кафедри управління персоналом і регіональної економіки ТНЕУ.

З 2010 по 2013 рік – в. о. директора Івано-Франківського інституту менеджменту ТНЕУ.

З 2010 по 2013 рік – в. о. завідувача кафедри фундаментальних дисциплін Івано-Франківського інституту менеджменту ТНЕУ.

Основні навчальні курси, які викладає Островерхов Віктор Михайлович: “Економіка-праці та соціально-трудові відносини”, “Управління персоналом”, “Організація праці менеджера”.

Сьогодні в складі факультету функціонує чотири кафедри:

кафедра економіки підприємств і корпорацій – завідувач кафедри, д.е.н.,  професор Гринчуцький Валерій Іванович;

кафедра управління персоналом і регіональної економіки – завідувач кафедри,д.е.н., професор Качан Євген Петрович;

кафедра менеджменту та публічного управління – завідувач кафедри, д.е.н., професор Шкільняк Михайло Михайлович;

кафедра підприємництва, торгівлі та маркетингу– завідувач кафедри, д.е.н., Борисова Тетяна Михайлівна.

Професорсько-викладацький колектив факультету налічує 72 особи, серед яких – 7 докторів, 8 професорів, 64 кандидати наук з яких 52 доценти.

Сьогодні на факультеті навчається понад 700 студентів денної форми навчання.

У даний час факультет економіки та управління здійснює ступеневу підготовку фахівців за освітнім ступенем “бакалавр” (термін навчання 4 роки); “магістр” (термін навчання 1 рік 5 місяців) за наступними спеціальностями та освітніми програмами:

Спеціальність: Менеджмент

освітня програма:

 • менеджмент підприємств, установ і організацій;

Спеціальність: Публічне управління та адміністрування

освітня програма:

 • регіональне і муніципальне управління;

Спеціальність: Економіка

освітні програми:

 • управління персоналом та економіка праці;
 • економіка підприємств;

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

освітня програма:

 • підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Спеціальність: Маркетинг

освітня програма:

 • маркетинг

Додатково студенти мають змогу проходити військову підготовку у Центрі підготовки офіцерів запасу та по закінченню отримати первинне військове звання «молодшого лейтенанта» запасу.

З метою вдосконалення організації навчального процесу, підвищення рівня підготовки фахівців із зазначених спеціальностей, а також надання допомоги у виконанні наукових досліджень, написанні курсових, дипломних і магістерських робіт, кандидатських та докторських дисертацій при всіх випускових кафедрах створено навчальні комп’ютерні лабораторії, які об’єднані у комп’ютерну мережу університету та підключенні до мережі Інтернет.

На факультеті проводяться науково-практичні семінари, де беруть участь студенти, викладачі і практики. Студенти виступають з доповідями на всеукраїнських та міжнародних конференціях, Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, олімпіадах, тощо.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» на факультеті, функціонують органи студентського самоврядування: студентська рада, студентський деканат, студентський комітет та профільні комісії (навчально-наукова, культурно-масова, спортивна та інші).

Закріпити теоретичні знання одержані у процесі навчання студенти мають можливість під час проходження практики та стажування на більшості промислових підприємств міста й області, в центрах зайнятості, у відділах праці і соціального захисту, в центральних і регіональних органах виконавчої влади, у структурних підрозділах органів місцевого самоврядування.

Кафедри факультету тісно співпрацюють, як з вузами в Україні, так і з вузами Канади, Болгарії, Німеччини, Польщі.

Факультет постійно зміцнює свою матеріально-технічну базу та покращує умови навчання. Так, у корпусі №3, де сьогодні розміщується факультет економіки та управління, знаходяться чотири комп’ютерних класи, сучасна лінгвістична аудиторія для вивчення іноземних мов.

З метою забезпечення високого рівня організації навчального процесу при кожній кафедрі функціонують методичні кабінети, спеціалізовані лабораторії та навчальні аудиторії.

Наукова діяльність

Наукова робота факультету економіки та управління  нарівні з освітнім та виховним процесами є невід’ємною складовою частиною та здійснюється з перших днів його створення.

З року в рік на факультеті покращується якісний склад викладацького персоналу. Якщо на початку свого створення у 1973 році факультет налічував 5 докторів наук – Саченко Л. О., Савельєв Є. В., Штефанич Д. А., Якуб В. Ю., Землянський І. Ф. та 27 кандидатів наук, то на сьогодні на факультеті працює 7 докторів наук та 58 кандидатів наук, що забезпечує факультету друге місце в університеті за рівнем  якісного складу викладацького корпусу.

Важливим напрямом наукової діяльності факультету економіки та управління є підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації за спеціальностями: 08.00.03 –” Економіка та управління національним господарством”, 08.00.04 – “Економіка та управління підприємствами “(за сферами економічної діяльності),  08.00.05 – “Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка”,08.10.01 – “Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка” та 08.09.01 – “Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика”.

На факультеті зберігається постійна динаміка щодо кількості аспірантів та докторантів. Про ефективність функціонування аспірантури і докторантури свідчать показники захисту кандидатських і докторських дисертацій, оскільки тільки за останні десять років викладачами факультету захищено 8 докторських та 46 кандидатських дисертацій.

Більше 20-ти років на факультеті економіки та управління функціонують наукові школи: “Регіональні особливості подолання депресивності в національній економіці” (керівник – професор, академік Академії економічних наук України Є. П. Качан), “Інституційне забезпечення національної економіки” (керівник – д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України А.Ф. Мельник), “Планування, прогнозування та забезпечення стійкого розвитку підприємств та підприємницьких структур різних галузей економіки” (керівник – д.е.н., професор В. І. Гринчуцький).

Найбільш вагому оцінку наукової діяльності викладачів може бути здійснено через аналіз видання друкованих праць, матеріалів, підручників, навчальних посібників, статей в журналах, тез доповідей на конференціях.

Найважливіші результати наукової діяльності професорсько-викладацького складу кафедри представлені науковими публікаціями. Всього по факультету від часу його створення видано 82 монографії загальним обсягом 1180 д.а. Щороку кількість публікацій професорсько-викладацького складу складає в межах 200-350 публікацій. Всього по факультету за останні десять  років опубліковано більше 3000 публікацій загальним обсягом понад 4000 д.а. Викладачі факультету беруть участь у підготовці колективних монографій з науковцями вищих навчальних закладів та наукових установ Європи та інших країн, активно публікуються у зарубіжних наукових виданнях, зокрема ними  за останні десять років опубліковано більше 100 таких праць.

На факультеті з 1996 року здійснюється видання фахового журналу “Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України” та з 2012 року наукового журналу “Управлінські інновації”.

Науково-педагогічний колектив факультету економіки та управління бере активну участь у науково-дослідній діяльності ТНЕУ та України. Професорсько-викладацьким складом, аспірантами, здобувачами, слухачами магістратури та студентами факультету економіки та управління виконано близько 100 науково-дослідних робіт. Проводились і продовжуються дослідження в контексті тематики науково-дослідних робіт ТНЕУ, скоординованої з напрямками діяльності МОН України та НАН України.

Зокрема, високий соціально-економічний ефект отримано від реалізації держбюджетних тем, що фінансувались за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету: “Регіональні проблеми вдосконалення розміщення продуктивних сил”, “Удосконалення технології як засіб підвищення ефективності виробництва”, “Вдосконалення господарського механізму в капітальному будівництві”, “Вдосконалення господарського механізму в системі інвестиційного комплексу в умовах ринкових відносин”, „Реформування економіки інвестиційного комплексу в умовах переходу до ринкових відносин”, „Дослідження виробничо-інвестиційної діяльності та напрямів підвищення її ефективності”, “Організаційно-економічний механізм реформування і розвитку економіки регіону в умовах перехідного періоду до ринкових відносин”; “Дослідження методологічних засад державного регулювання розвитку муніципальних утворень”; “Формування концептуальних основ модернізації суспільного сектора економіки в умовах глобальних змін”; “Інституційне забезпечення структурних трансформацій в національній економіці”; міжкафедральної науково-дослідної теми ТНЕУ “Бенч-маркінг процесів регіонального розвитку Польщі, Словаччини, Болгарії та України”.

В червні 2011 року факультет економіки та управління виграв конкурс на виконання наукового проекту за рахунок видатків державного бюджету «Концептуальна модель створення міжнародного логістичного центру».

Про безпосередній прикладний характер результатів наукової діяльності кафедри свідчить зростання кількості науково-дослідних робіт, що виконуються на факультеті за кошти замовників відповідно до договорів на створення (передачу) науково-технічної продукції. Це науково-дослідні роботи:  “Удосконалення системи адміністративного менеджменту підприємства”, “Стратегічне управління розвитком організації в умовах динамічного ринкового середовища”, “Адаптація системи планування ПМП “Енергетик” до змін зовнішнього середовища”, “Обґрунтування оптимізації мережі об’єктів соціальної інфраструктури в сільській місцевості”,  “Удосконалення методично-наукового забезпечення перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування в умовах реалізації регіональної структурної політики та модернізації територіального управління”,”Механізм залучення громадськості до управління розвитком міста”, “Шляхи підвищення ефективності використання виробничих ресурсів субпідрядних будівельних організацій”. Науково-дослідна робота “Модернізація технологій управління економічним розвитком муніципальних утворень” здійснювалась в рамках гранту Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2009 рік.

Загальний обсяг фінансування науково-дослідних робіт факультету економіки та управління за рахунок різних джерел фінансування лише за останнє десятиліття склав більше 500 тис. грн.

Найвагомішими монографіями, які стали підсумками виконання науково-дослідних робіт професорсько-викладацьким складом факультету економіки та управління стали: Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: колективна монографія / за заг. ред. В.І.Гринчуцького; Організаційно-економічний механізм розвитку регіону: трансформаційні процеси та їх інституційне забезпечення: колективна монографія / за ред. А.Ф.Мельник; Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону: передумови, загрози і перспективи досягнення: колективна монографія / за ред. А. І. Крисоватого;  Публічний сектор і державна політика в демократичному суспільстві / Мельник А.Ф., Длугопольський О.В.; Сучасні тенденції розвитку економічних систем: колективна монографія / за заг. ред. В.І. Гринчуцького;  Економічні основи формування системи управління державною власністю / Шкільняк  М.М.; Стратегічне управління національним економічним розвитком / за ред. Тарнавської Н. П.; Модернізація суспільного сектору економіки в умовах глобальних змін: колективна монографія / за ред. А.Ф.Мельник.; Модернізаційна парадигма управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня/ Монастирський Г.Л.; Управління довгостроковим розвитком національної економіки: методологічні та прикладні аспекти/ Желюк Т.Л.; Структурні реформи економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для України: кол. монографія/ О.І. Амоша, С.І. Юрій, А.Ф. Мельник та ін.; Структурні трансформації в національній економіці: проблеми діагностики та інституційного забезпечення: колективна монографія / за ред. А.Ф.Мельник; Механізми реалізації регіональної структурної політики: колективна монографія / за ред. Мельник А.Ф.; Соціально-економічний розвиток поселень агропромислового регіону в умовах трансформації суспільства / Д. В. Ткач, І. Д.І.Ілляш; Інтелектуальний капітал підприємства: концептуалізація –функціонування – розвиток / О. М. Собко.

Викладачі факультету виступали експертами формування стратегічних орієнтирів соціально-економічного розвитку України до 2020 року, Концепції державної регіональної України, Концепції адміністративної реформи в Україні, Концепції реформи місцевого самоврядування в Україні та Концепції реформи адміністративно-територіального устрою України, проектів Законів України “Про державну службу”, “Про засади державної регіональної політики”, “Про вищу освіту”, “Про загальні засади розвитку державно-приватного партнерства в Україні”. Ними внесені пропозиції до нової редакції Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, проекту Закону України “Про об’єднання  територіальних громад”.

Професорсько-викладацьким складом факультету економіки та управління розроблені пропозиції до Стратегії інноваційного розвитку України на 2010-2020 рр.; Стратегії підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції; Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні; Стратегії реформування державного управління на 2015-2020 роки.

Безпосередню участь викладачі факультету брали у розробці Стратегій соціально-економічного розвитку Тернопільської області на період до 2015 р. та до 2020 року; підготовці проекту Угоди між Кабінетом Міністрів України і Тернопільською обласною радою на 2009-2013 рр.; розробці Програм соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області (на період 2005 – 2016 рр.); Стратегічних планів розвитку м. Тернополя (на 2006 – 2020 рр.); експертизі проекту Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”; експертній оцінці “Методики проведення оцінки результатів діяльності виконавчих комітетів міських рад та районних державних адміністрацій в Автономній Республіці Крим” (2013р.).

Провідні науковці факультету – д.е.н., професори Мельник А.Ф., Монастирський Г.Л., Желюк Т.Л. співпрацювали з Регіональним комітетом з економічних реформ в Тернопільській області (2011-2013 рр.), є членами робочих груп законодавчої ініціативи та інституційного забезпечення реформ, затверджених Головою Тернопільської ОДА; учасниками робочої групи щодо підготовки проекту Статуту територіальної громади міста Тернополя (2009-2010 рр.); Наукової ради з економіко-правових проблем розвитку міст України Відділення економіки НАН України (2012 р.); робочої групи з напрацювання пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою Тернопільської області (2011 – 2015 рр.). Викладачі факультету економіки та управління постійно залучаються до вироблення пропозицій ТНЕУ щодо активізації трансферу технологій в Україні та його комерціалізації; формування Інноваційних пропозицій для Міжнародних інвестиційних форумів, що щорічно проводяться в м. Тернополі.

На факультеті економіки та управління започатковано організацію та проведення щорічної  Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів»,  всеукраїнських науково-практичних конференцій з міжнародною участю в рамках Регіональних та муніципальних читань, співорганізаторами яких виступають Національне агентство України з питань державної служби та Вроцлавський економічний університет (Республіка Польща). Масштабними науковими заходами стало проведення науково-практичних конференцій “Сучасні тенденції і проблеми розвитку інвестиційно-будівельного комплексу” (квітень 2007 р.), “Соціально-економічні та демографічні проблеми збереження і розвитку трудового потенціалу регіонів” (жовтень 2009 р.),  “Управлінські інновації: теорія та практика” (травень 2011 р.), “Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки” (квітень 2013 р.).

Уже традиційно у проведенні наукових заходів на факультеті економіки та управління беруть участь науковці Тернопільського національного економічного університету та інших провідних вищих навчальних закладів та наукових установ України, а також вчені Вроцлавського економічного університету, Яґеллонського університету, Щецинського університету, Вроцлавської вищої школи управління (Польща), Люблінського католицького університету імені Івана Павла ІІ (Польща), Батумського державного університету імені Шота Руставелі (Грузія), Білоруського державного економічного університету (Білорусь), Жилінського університету (Словаччина), Остравського університету (Чехія); представники Національного агентства України з питань державної служби, АР Крим, Тернопільської обласної державної адміністрації, Тернопільської обласної ради, Тернопільської міської ради, Тернопільського регіонального центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій; керівники та службовці інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування; представники бізнесу.

Плідний обмін науковими здобутками та інноваційною практикою став підсумком проведення на факультеті науково-практичних семінарів та круглих столів, зокрема: “Бізнес-симуляція як інноваційний метод підготовки фахівців у ХХІ ст. “, “Інноваційні підходи до управління організаціями на ринку інвестицій”, “Модернізація технологій управління в системі державної служби та служби в органах місцевого самоврядування”; “Удосконалення функціональної діяльності державної служби як складової інституційного забезпечення структурних трансформацій в суспільстві”; “Інноватизація процесів адміністрування діяльності організацій”; “Економічний базис децентралізації влади: проблематика подолання асиметрій територіального розвитку”.

Активною та плідною є студентська наукова робота. На факультеті функціонують студентські наукові гуртки та студентські проблемні групи. Постійні наукові батли, квести, зустрічі з практиками та науковцями, ділові ігри між студентами спеціальностей факультету стали доброю традицією функціонування наукового гуртка “ФОКУС” (фундація обізнаних креативних українських студентів), створеного у 2012 році.

З 2013 р. на факультеті започатковано проведення конкурсу бізнес-ідей, найкращі з яких спрямовуються до участі в аналогічних Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах стартапів.

У січні 2013 р. студенти магістерських програм факультету економіки та управління стали призовими конкурсантами  Всеукраїнського конкурсу підготовки проектів на кращу розробку КСВ-політики для компаній-партнерів, який був організований за сприяння Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

В рамках співпраці між факультетом економіки та управління та Таврійським національним університетом ім. І. Вернадського  у 2014 р. було
проведено Всеукраїнську наукову web-конференцію “Особливості розвитку регіонів України в нових економічних умовах”, де студенти факультету взяли участь у роботі секції «Регіональні особливості розвитку сфери підприємництва Західної України» та Всеукраїнської наукової конференції «Менеджмент підприємницької діяльності» – в роботі секції «Проблеми внутріорганізаційного управління підприємством».

Систематичною є участь студентів факультету у Всеукраїнських олімпіадах, в студентських наукових конференціях та Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, конкурсах дипломних робіт, інших наукових заходах всеукраїнського та міжнародного масштабів. Студенти факультету вже традиційно стають переможцями та лауреатами  цих заходів, зокрема переможцями таких заходів стали Окопний Л. (2013 р.); Павлюк І. (2012 р.), Каліннікова В. (2011р.); Цвик Р. (2011 р.); Козак Н. (2010 р.); Садовська М. (2011р.).

Переможцями заключних етапів Всеукраїнських студентських олімпіад ставали Папушка Х. (ІІІ місце),   Шкварок Г. (ІІ місце), Зубко В. (ІІ місце), Гладкевич Ю.(ІІІ місце), Новак М. (ІІ місце).

Для забезпечення висхідного зростання наукової діяльності факультет і надалі буде працювати над інтеграцією вузівської та академічної науки та пріоритетними  напрямками наукової та науково-технічної діяльності.

Міжнародна діяльність

На факультеті економіки та управління велика увага приділяється міжнародній діяльності.  Заступником декана з міжнародної співпраці  призначено Собко Ольгу  Миколаївну – канд. екон. наук., доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій, яка на підставі підписаних Договорів про міжнародне співробітництво із низкою провідних європейських університетів  щорічно реалізує певні міжнародні проекти, конференції, семінари, круглі столи тощо.

Безсумнівною перевагою навчання на факультеті є можливість безкоштовного семестрового навчання в одному з польських ВНЗ-партнерах, зокрема у Краківському економічному університеті, Катовіцькому економічному університеті, Вроцлавському економічному університеті, Познанському економічному університеті, Гданському університеті, Лодзькому університеті, Бялистоцькому університеті та Католицькому університеті імені Яна Павла ІІ. Cтуденти мають змогу вибрати англомовну або польськомовну програми для поглиблення сформованої бази знань предметів економічного профілю, загального та економічного курсів польської мови, прослухати лекції, відвідувати практичні заняття та написати підсумкову наукову роботу. Після закінчення навчання студенти отримують сертифікати.

Нині на факультеті економіки та управління реалізуються міжнародні заходи, які формують позитивне оточення для підвищення наукового потенціалу  як працівників, так і студентів, зокрема:

 • 23-24 квітня 2013 р. V Міжнародна науково-практична конференція «Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки» (співорганізаторами стали Катовіцький економічний університет, Дрезденський технічний університет, Вищий інститут міжнародної комерції, Університет «INHOLLAND» );
 • 26-27 вересня 2014 р. Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація економічних систем в умовах сучасних викликів» (співорганізаторами були Вроцлавський економічний університет,);
 • 28-30 травня 2014 р. Міжнародний круглий стіл «Бізнес-симуляції як інноваційні технології трансферу знань», де були представлені модерні освітні методики у вищій школі, практичне застосування яких дозволяє підвищувати конкурентоспроможність випускників (співорганізаторами виступили Гданський університет та Вроцлавський економічний університет);
 • 24-25 вересня 2015 р. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація економічних систем в умовах сучасних викликів» (співорганізаторами були Вроцлавський економічний університет, Ягеллонський університет (м. Краків)).

На факультету створені для студентів сприятливі умови для вивчення іноземних мов, зокрема починаючи із 2013 р. щорічного спільно із Вроцлавським економічним університетом реалізується міжнародний проект «Літня школа – Україна». Учасники цього заходу мають можливість підвищити свій рівень володіння польською й англійською мовами, поглибити знання щодо ринку Європейського Союзу. Крім того, участь у школі дозволяє ближче ознайомитися із історією, традиціями, культурними цінностями сусідньої країни – Республіки Польща, а також інших країн ЄС.

В межах молодіжних ініціатив на факультеті з 2014 р. для студентів реалізується проект «Комунікаційні лакуни», спрямований на безкоштовне вивчення базових основ польської мови, що покращує мовні компетенції, розширює пізнавальні можливості та позитивно впливає на інтелектуальний потенціал молодої людини.

В 2015 році факультет економіки та управління розширив обрії своєї міжнародної співпраці. З метою налагодження двосторонніх науково-навчальних стосунків в грудні 2015 року відбувся візит уповноваженого представника канцлера та ректора Вищої школи економіки в Бидгощі (Республіка Польща) з питань українсько-польської співпраці доктор габілітований, професор Радослав Мушкєта. Вища школа економіки в Бидгощі — один із найбільших приватних університетів північної Польщі, що має тісні та результативні відносини з багатьма навчальними закладами Західної та Східної Європи, Скандинавії. Представник Вищої школи економіки в Бидгощі запропонував українській стороні можливі форми співпраці в сфері подвійних дипломів, стажування викладачів та студентів, участі в реалізації міжнародних наукових та освітніх грантів, реалізації спортивного співробітництва. Практичні аспекти виконання зазначених напрямків обумовлено підписаною Угодою про академічну співпрацю між ТНЕУ та  Вищою школою економіки в Бидгощі.

Із 2013 р. в рамках дії міжнародних Договорів для студентів факультету періодично проводяться відкриті лекції на різноманітні проблемні тематики. Так, студенти ФЕУ уже мали можливості послухати багатьох іноземних лекторів англійською, польською та українською мовами, зокрема:

 • травні 2013р. д-р Вроцлавського економічного університету Анетта Зеліньска «Методика вимірювання міри впровадження ідеї зрівноваженого розвитку» та  «Фінансування охорони оточення в Польщі»;
 • травні 2014р. д-р Вроцлавського економічного університету Анетта Зеліньска «Майбутнє дистанційних курсів навчання у Вроцлавському економічному університеті», «Оцінка охоронних територій»;
 • травні 2014р.  д-р Вроцлавського економічного університету Мая Прудзєніца «Business model of student practise firm as an innovation form of education»;
 • травні 2014р.  д-р Вроцлавського економічного університету Адам Плахцяк «Environmental ethics on-line education»;
 • вересні 2014р. д-р Познанського економічного університету Анна Мариняк «Corporate Social Responsibility at the level of the enterprise and supply chain level»;
 • вересні 2014р. д-р Вроцлавського економічного університету Анетта Зеліньска  «Wycena obszarów chronionych»;
 • вересні 2014 р. д-р Вроцлавського економічного університету Мая Прудзєніца «Social enterprises – the genesis», «Cross – sector partnership – the genesis»;
 • жовтні 2014 р. д-р Вроцлавського економічного університету Анетта Зеліньска «Realizacja polityki spółecznej w Polsce»;
 • вересні 2015р. д-р габ., проф. Катовіцького економічного університету Ян Чемпас «Srebna Ceneracja na polskim rynku pracy»;
 • вересні 2015р. д-р габ., проф. Вроцлавського економічного університету Анетта Зеліньска «Innowacyjność ekologistyki w odniesieniu do odpadów komunalnych»$
 • вересні 2015р. д-р габ., проф. Щеціньского університету Беата Скубяк «Konkurencja w inwestycjach».

В межах підписаних міжнародних договорів із польськими ВНЗ студенти та викладачі кафедри мають можливості для проходження стажування на базі партнерських університетів, а також інших ринкових інституцій.

Факультет економіки та управління постійно знаходиться у пошуках нових партнерів та ділових контактів, оскільки міжнародне співробітництво забезпечує конкурентоспроможність його випускників на ринку освітніх послуг.

Випускники

За час свого існування факультет досяг вагомих успіхів підготувавши до самостійної роботи тисячі фахівців економічного профілю, які сьогодні є відомими державними діячами, керівниками підприємств, установ і організацій, провідними спеціалістами та вченими. Так, нашою гордістю є випускники:   Боберський Олег Володимирович заступник голови Тернопільської обласної ради (2009-2015 рр.), група ПРЕ-41, 1997 р.в.; Блозовський Олег Михайлович  Голова Правління ПАТ «КСГ БАНК», м. Київ; ПАТ «ЮНЕКС БАНК», Радник Голови Правління, начальник управління каналів продажів банківських продуктів, м.Київ (2010-2014 р.),  група ПП-41, 1983 р.в.; Бородій Олег Олексійович  генеральний директор-засновник ТОВ Фірма «ОМО», м. Тернопіль, д.е.н., група ПП-41, 1976 р.в.;  Болєщук Володимир Михайлович  депутат Тернопільської обласної ради; заступник генерального директора корпорації «Агропродсервіс» із соціально-економічних питань (2013-2015 рр.), голова Тернопільської райдержадміністрації (2005-2010 рр.), група ПП-41, 1996 р.в.;  Вільчинський Віталій Степанович  старший прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях (станом на 02.04.2015 р.); начальник слідчого управління прокуратури Тернопільської області (з 2012 р.), радник юстиції,  група ЕПР-41, 1998 р.в.; Дорош Ніна Іванівна  д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту (з 2004 р.) економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, група ПП-41, 1975 р.в.; Дудкін Павло Дмитрович  декан факультету управління та бізнесу у виробництві Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, к.е.н., доцент, група ПП-41, 1985 р.в.; Карпенко Надія Володимирівна  керівник Черкаської філії Національної академії статистики, обліку та аудиту,група ПП-41, 1981 р.в.; Климух Наталія Іванівна суддя Стрийського міськрайонного суду, група ЕСП-41, 1994 р.в.; Комендат Ігор Юлійович  начальник Головного управління ДФС у Тернопільській області, група ПРЕ-42, 1997 р.в., Корчевський Ярослав Сiльвестрович заступник директора з економіки та фінансів ПАТ «Дніпровський завод мінеральних добрив»,  міський голова міста Дніпродзержинська (2008-2010 рр.), група ПП-41, 1978 р.в.; Куриляк Віталіна Євгенівна професор кафедри міжнародної економіки, д.е.н., група ПП-41, 1987 р.в.; Лященко Сергій Миколайович полковник СБУ, засновник-керівник фінансово-промислової групи «Форум» (будівництво), голова правлiння ЗАТ «Домо Строй», м.Київ,група ПП-41, 1975 р.в.; Матвіїв Микола Ярославович доктор економічних наук, професор завідувач кафедри менеджменту та маркетингу Івано-Франківського інституту менеджменту ТНЕУ група ПП-41, 1982 р.в.; Монастирський Григорій Леонардович  професор кафедри менеджменту та публічного управління, директор Науково-дослідного інституту інноваційного розвитку та державотворення  ТНЕУ, д.е.н.,група АДМ-51, 2000 р.в.; Палійчук Микола Васильович Івано-Франківський мер міста Яремча, голова Івано-Франківської облдержадміністрації (2007-2010 рр.), група ЕСП, 1995 р.в.; Песик Тетяна  Богданівна українська актриса команди КВК V.I.P. Тернопіль, група УПЕП-42, 2009 р.в., Тарнавська Наталія Петрівна головний редактор видавничо-поліграфічного центру «Економічна думка», д.е.н., професор, група ПП-41, 1975 р.в.; Тибінь Анатолiй Михайлович завідувач кафедри міжнародного бізнесу і туризму; декан факультету мiжнародного бiзнесу та менеджменту ТНЕУ (1988-2013 рр.), к.е.н., доцент, група ПП-41, 1976 р.в. Шкільняк Михайло Михайлович начальник регіонального відділення Фонду державного майна України в Тернопільській області, доктор економічних наук, професор завідувач кафедри менеджменту та публічного управління, група ЕПП, 1975 р.в., Якубівський Ігор Євгенович доцент кафедри цивільного права та процесу юридичного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка, к.ю.н. група ЕПР-42, 1998 р.в.; Яцура Андрій Семенович Голова Правління ПАТ «ЮНЕКС БАНК» група ПП-41, 1983 р.в.

Спорт

Деканат факультету економіки та управління завжди підтримує студентів, які не тільки вміють працювати з книгою, а й беруть активну участь у громадському і спортивному житті факультету, університету, міста, області, України.

Колектив факультету має славні спортивні традиції, під керівництвом майстра спорту Левенця Петра Володимировича неодноразово здобував чемпіонську першість Тернопільського національного економічного університету в Спартакіаді вузу з десятьох видів спорту, щорічно бореться за призові місця в університеті.

Баскетбольна команда, створена при факультеті, пройшла шлях від новачка, серед команд Західного регіону, до супер ліги чемпіонату України. Гордістю факультету є також молода перспективна команда з аеробіки (2005 року), призер чемпіонату міста і області.

Гордістю факультету є студенти які навчаються  на ФЕУ:

СКРИПАК Ольга МСМК – член збірної команди України, неодноразова чемпіонка України та Універсіади України, призерка Чемпіонату Європи та учасниця Олімпійських ігор 2012 року. (м. Лондон).

КРИВИЦЬКА Олена МСМК (фехтування) – чемпіонка України, переможець та призер Всесвітньої Універсіади, призер етапу кубку Світу сезону 2010 – 2011 років. (м. Барселона, Іспанія).

ХЛЯН Марія МСМК (важка атлетика) – дворазова призерка Чемпіонату Європи м. Клайпед, Литва; м. Лімасон, Кіпр. Учасниця Чемпіонату Світу Х’юстон, США. Дворазова Чемпіонка Універсіади України. Зайняла 4-те місце на Всесвітній Універсіаді України м. Казань 2013 рік.

ПЕТРУЩАК Марія МСМК (дзюдо, самбо) – чемпіонка світу з самбо 2012 року м. Софія, Болгарія. Неодноразова чемпіонка та призерка. Член Універсіади України. Срібна призерка Чемпіонату Європи по самбо м. Бухарест 2015 рік. Чемпіонка та призерка Чемпіонату Європи по сумо м. Варшава, Польща та м. Шаулянт, Литва.

СТРИБКОВ Іван МСМК (легка атлетика) – член збірної команди України. Учасник Чемпіонату Європи. Срібний призер Чемпіонату Світу серед студентів командного чемпіонату, неодноразовий призер Чемпіонату України та у 2013 році чемпіон Універсіади України. Багаторазовий учасник Чемпіонату Європи з легкої атлетики та кросу.

          Культура

           Доброю традицією студентів факультету є їх постійна участь у фестивалі-конкурсі «Студентська ліра», КВК, літературно-мистецьких вечорах, днях першокурсника, днях відкритих дверей, дні факультету, конкурсах краси, тематичних вечорах.

До послуг студентів – навчально-лабораторний корпус, сучасні комп’ютерні класи, бібліотека та читальні зали, електронна бібліотека, кімната студентського самоврядування, Центр фізичної культури і спорту, Будинок культури,  їдальні, кафе.

З вересня 2010 року на факультеті економіки та управління засновано студентську газету ViPersonal, що дивує усіх своєю новизною, цікавістю та багатогранністю.