Факультет економіки та управління | Кафедра підприємництва і торгівлі
350140
page-template-default,page,page-id-350140,eltd-cpt-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-1.7, vertical_menu_with_scroll,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Кафедра підприємництва і торгівлі

Кафедра підприємництва і торгівлі

Кафедра підприємництва і торгівлі створена на підставі наказу ректора №512 від 27 липня 2018 року та функціонує в складі факультету економіки та управління.

Колектив кафедри підприємництва і торгівлі представлений науково-педагогічними працівниками з чисельністю 5 осіб, зокрема: 1 доктор економічних наук – доцент Собко О. М., 4 кандидати економічних наук – доцент Бойчик І. М., доцент Вашків О. П., доцент Насінник В. З., старший викладач Федорович П. П.

На кафедрі підприємництва і торгівлі Тернопільського національного економічного університету здійснюється підготовка БАКАЛАВРІВ та МАГІСТРІВ за спеціальністю – 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

 

Терміни навчання:

БАКАЛАВР 4 роки за денною та заочною формами навчання;

МАГІСТР – 1 рік 4 місяці за денною та заочною формами навчання.

 

Випускники технікумів, коледжів, професійно-технічних училищ, які здобули освітній рівень «молодший спеціаліст» («молодший бакалавр»), вступають на 3 курс i навчаються за скороченою програмою підготовки бакалаврів (2 роки).

Спеціальність «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ» є перспективною в переліку спеціальностей економічного спрямування. Доцільність її відкриття зумовлена трансформаційними процесами в сферах економіки, освіти та вимогами ринку праці.

Підготовка фахівців за цією спеціальністю має на меті дати здобувачам ґрунтовні знання та стимулювати здобуття професійних компетенцій для відкриття власної справи, управлінської, організаційної, комерційної, аналітичної та науково-дослідної діяльності у сферах підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Конкурентними перевагами спеціальності є широкі можливості для випускників не лише знайти гідне місце праці на підприємствах, установах та організаціях різних напрямків діяльності, а й започаткувати власний бізнес у сферах виробництва, торгівлі, консалтингових послуг, сервісного обслуговування, ресторанного господарства, нерухомості, логістики тощо.

Особливостями спеціальності є її зорієнтованість на формування широкого спектру компетентностей, що дозволяють випускникам:

– заснувати та розвивати власний бізнес;

– працювати в сфері послуг;

– здійснювати операції на товарних біржах;

– приймати компетентні оперативні рішення в межах виконуваних функцій;

– управляти підрозділами у великих компаніях та організаціях різних напрямків діяльності;

– розробляти, обґрунтовувати та реалізовувати «startup», власні соціальні проекти чи інші бізнес-ідеї;

– здійснювати керівництво підприємствами, фірмами, установами у сферах виробництва, торгівлі, біржової діяльності та ін.;

– реалізовувати цифризацію економічних процесів на мікрорівні;

– опановувати засади соціальної відповідальності бізнесу, ділового спілкування та підприємницької етики.

Посади, які обіймають БАКАЛАВРИ зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»:

 • економісти функціональних підрозділів підприємства;
 • дилери (біржові торговці) та брокери;
 • фахівці з біржових операцій, фінансів, торгівлі;
 • ріелтери, торговці нерухомістю;
 • торговельні представники, агенти, інспектори;
 • організатори збуту, експедитори;
 • товарознавці;
 • закупники;
 • комерційні ревізори;
 • організатори виставково-ярмаркових заходів, аукціоністи та ін.

Посади, які обіймають МАГІСТРИ зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»:

 • директори підприємств, установ, організацій;
 • комерційні директори;
 • директори ринків;
 • керівники торговельно-економічних місій;
 • менеджери (управителі) в оптовій, роздрібній торгівлі, ресторанному господарстві;
 • керівники підприємницьких структур у виробничій та ІТ сферах, торгівлі, ресторанному господарстві, індустрії послуг;
 • керівники підрозділів великих виробничих, транспортних, комерційних компаній;
 • завідувачі секцій у великих торговельних комплексах;
 • керівники консалтингових, страхових, інших установ і фірм;
 • наукові співробітники-консультанти в галузі економіки;
 • фінансові аналітики.

За детальною інформацією звертайтесь за телефоном:

050-377-91-20 – Ольга Миколаївна

068-515-92-95 – Ірина Михайлівна

 

Контакти:

Адреса: 46020 м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3

Корпус 3, Кабінет: 3108

Контактний телефон/факс: +38 (0352) 47-50-74 * 13-108

E-mail: pt@tneu.edu.ua

 

Cайт кафедри: tneu.edu.ua/feu/department-pt-feu

Наші сторінки: Facebook: fb.com/pt.tneu.edu.ua

                       Instagram: instagram.com/pt.tneu

Telegram: t.me/pt_tneu

                                                                          Messenger: m.me/pt.tneu.edu.ua

В.о. завідувача кафедри підприємництва і торгівлі
Собко Ольга Миколаївна

Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0001-8317-0563

RESEARCHER ID: H-6434-2017

Контакти: 
E-mail: o.sobko@tneu.edu.ua
Кабінет: 3108

Телефон/факс: +38(0352)47-50-74*13-108

Коло наукових інтересів: цифризація економічних процесів на мікрорівні, поведінкова економіка, інтелектинг, інтелектуалістика, креація вартості підприємств, соціальна відповідальність бізнесу.

Випускниця Стипендіальної програми імені Лейна Кірклянда 2007–2008 рр. (Університет імені Адама Міцкевича, кафедра екокомунікації, м. Познань, Республіка Польща.).
У 1995 р. успішно закінчила Тернопільський комерційний інститут за спеціальністю «Економіка підприємства». Через три роки (у 1998 р.) з відзнакою – Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Фінанси і кредит».
Викладацьку діяльність розпочала з 1995 р. на кафедрі економіки підприємств у Тернопільському комерційному інституті. З 1998 р. – працювала на кафедрі економіки підприємств і корпорацій, з 2017 р. – працює на посаді доцента  кафедри підприємництва, торгівлі та маркетингу Тернопільського національного економічного університету.
У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Активізація інноваційної діяльності промислових підприємств» за спеціальністю «Економіка підприємства й організація виробництва», у 2007 р. – отримала вчене звання доцента кафедри економіки підприємств і корпорацій.
Протягом 2009–2013 рр. – директор Українсько-польської програми з фінансів і страхування Тернопільського національного економічного університету. Переможець конкурсу на найкращі проекти польсько-української співпраці у гуманітарній сфері, організованого Посольством Республіки Польща в Україні (м. Буча, 20–21 листопада 2009 р.). За період роботи на програмі організовувала Міжнародну науково-практичну конференцію на тему «Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки» (2011 р., 2013 р.); щорічний Українсько-польський студентський Форум; спільні молодіжні проекти – «Українсько-польські взаємини: минуле і сьогодення», «Студентські ініціативи», «Шлях до успіху …», «Вибір успішних людей: можливості самореалізації»; Міжнародну лінгвістичну школу для студентів ТНЕУ «Літня школа – Україна» (Вроцлавський економічний університет, 2013 р.).
У 2017 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Теоретико-методологічні домінанти розвитку інтелектуального капіталу в процесі креації вартості підприємства» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Народилася 21 квітня 1972 р. у Чернівецькій області. Співавтор 8 монографій, автор понад 100 наукових праць із проблематики підвищення ефективності функціонування і конкурентоспроможності підприємств, розвитку інтелектуального капіталу та креації вартості підприємств, формування ціннісних конкурентних переваг та інноваційні моделі розвитку підприємства, соціально-відповідальної бізнесу та активізації міжсекторного партнерства в Україні, а також численних навчально-методичних розробок.

Відзнаки:
– Диплом стипендійної програми імені Лейна Кірклянда (2007–2008 рр.).
– Диплом Посольства Республіки Польща в Україні для переможця Конкурсу на найкращі проекти українсько-польської співпраці в гуманітарній сфері за проект «Українсько-польська програма з фінансів і страхування» (2009 р.).
– Сертифікат про міжнародне стажування в Університеті імені Міцкевича (університетський Цент трансферу знань та інновацій (2008 р.)).
– Сертифікати з мовних курсів у Вроцлавському економічному університеті (2013 р., 2014 р., 2015р.).
– Сертифікат про міжнародне стажування у Гданському університеті (1–30 червня 2016 р.)

Дисципліни:
1. Управління вартістю фірми.
2. Стратегія розвитку бізнесу.
3. Управління вартістю клієнта.
4. Управління інтелектуальним капіталом підприємства.
5. Управління бізнес-портфелем підприємства.

Професорсько-викладацький колектив

Вашків Олександр Павлович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0002-3008-7085
RESEARCHER ID: D-5849-2017

Контакти:
E-mail: o.vashkiv@tneu.edu.ua
Кабінет: 3108

Телефон/факс: +38(0352)47-50-74*13-108

Бойчик Ірина Михайлівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0002-6212-8072
RESEARCHER ID: G-6774-2017
 
Контакти: 
E-mail: i.boichyk@tneu.edu.ua
Кабінет: 3108 
Телефон/факс: +38(0352)47-50-74*13-108

Федорович Петро Петрович

Посада: доцент
Науковий ступінь:
 кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0002-9014-298X
RESEARCHER ID: G-6784-2017
Контакти:
E-mail: p.fedorovych@tneu.edu.ua
Кабінет: 3108
Телефон/факс: +38(0352)47-50-74*13-108

Насінник Володимир Збігневич

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: ID 0000-0002-5508-3478
RESEARCHER ID:

Контакти: 
E-mail: v.nasinnyk@tneu.edu.ua
Кабінет: 3108

Телефон/факс: +38(0352)47-50-74*13-108