Факультет економіки та управління | Відбудеться конкурс ««Розумний» громадський транспорт Тернопільщини»
349024
post-template-default,single,single-post,postid-349024,single-format-standard,eltd-cpt-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-1.7, vertical_menu_with_scroll,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Відбудеться конкурс ««Розумний» громадський транспорт Тернопільщини»

З метою розвитку креативності, критичного мислення та комунікацій запрошуємо учнівську молодь Тернопільської області прийняти участь у конкурсі творчих робіт ««Розумний» громадський транспорт Тернопільщини», який відбудеться 20 квітня 2018 року у приміщенні Тернопільського національного економічного університету (м. Тернопіль, вул. Львівська, 11). Час і номер залу буде повідомлені учасникам додатково.

Конкурс проводить кафедра підприємництва,торгівлі та маркетингу(Факультет економіки та управління – ТНЕУ ) за підтримки Міністерства освіти і науки України (у рамках наукової роботи «Формування механізму сталого розвитку міського транспорту на засадах концепції «розумного» міста та муніципальної екологістики», номер державної реєстрації 0117U003871).

Секції:

1. Міський громадський транспорт Тернополя: проблеми та напрями їх вирішення у напрямку «розумного» транспорту.
2. Міжміський громадський транспорт Тернопільщини: проблеми та напрями їх вирішення у напрямку «розумного» транспорту.

Мета: виявити інноваційні напрями розвитку громадського транспорту Тернопільщини, «розумних» зупинок і «розумних» станцій, знайти ідеї для покращення міського і міжміського громадського транспорту на основі аналізу наявних проблем, досвіду розвинутих країн та творчого потенціалу нашої молоді.

Запрошуємо як одноосібних учасників, так і команди із 2-3 осіб (9-11 кл.). Роботи учасників оцінить жюрі, переможці будуть нагороджені призами.

Участь у конкурсі – безкоштовна

Умови участі в конференції:

До 10 квітня 2018 р. включно необхідно надіслати заявку на участь та творчу роботу на електронну адресу оргкомітету: conf.ptm@gmail.com
У темі е/листа зазначити: «Творча робота». Файли назвати прізвищем автора (наприклад: konkursdoc; zayavka_ivanov.doc).
Повідомлення про прийняття творчої роботи буде надіслано протягом 3 днів із дати її надходження на електронну пошту оргкомітету. Прохання учасникам, які не отримали повідомлення, продублювати лист.
Вимоги до оформлення творчих робіт:

Творча робота не повинна перевищувати 15 сторінок друкованого тексту на А4, набраного у редакторі MS Word. Гарнітура: Times New Roman, кегль (розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Всі поля – 2 см. Супроводжується презентацією не більше 30 слайдів.
Оформлення титульного аркуша: по центру: КОНКУРСНА РОБОТА (всі великі букви, напівжирний, по центру), наступний рядок «Секція «Назва» (напівжирний), нижче по центру тема роботи (всі великі букви, напівжирний, по центру), нижче справа прізвище та ініціали автора (авторів) – друкується напівжирним курсивом; нижче – курсивом – клас, школа, де навчається автор (автори), нижче «Науковий керівник: – П.І.П.» (курсивом).
Список використаних джерел (якщо такі використані в роботі) має бути оформлений згідно з вимогами, що використовуються для оформлення наукових робіт. Посилання на джерела повинні позначатися у тексті в квадратних дужках порядковим номером цієї роботи за списком використаних джерел.
Заявка на участь:

П.І.Б. учасника (ів)________________
Клас___________________________
Науковий керівник ________________
Секція _________________________
Назва школи______________________
Контактний телефон ________________
E-mail___________________________
Назва творчої роботи________________

Контактні дані Оргкомітету:

46020, Україна, м. Тернопіль, вул. Майдан Перемоги, 3, корпус ІІІ ТНЕУ, кафедра підприємництва, торгівлі та маркетингу (ауд. 3211), + 38 (096) 310 40 24 Турчин Люба Ярославівна, 0961560900 Борисова Тетяна Михайлівна.

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.